PADLA KOSA NA KÁMEN - KONEČNĚ

Přidáno 14.03.2016

OVB dostává pravomocně pokutu 5.000.000 Kč za klamavý prodej IŽP

Společnost OVB dostává pravomocným rozhodnutím České národní banky pokutu 5 milionů Kč za klamavé obchodní praktiky v souvislosti s prodejem investičního životního pojištění. ČNB minulý týden v úterý definitivně potvrdila své dřívější rozhodnutí, proti kterému OVB podala neúspěšně opravný prostředek. Pokuta je splatná do 30 dnů od vydání rozhodnutí.

Dle České národní banky měla společnost OVB používat v období od září 2010 do února 2013 jako pojišťovací agent klamavé obchodní praktiky, když při  výkonu své zprostředkovatelské  činnosti  prostřednictvím obchodní sítě před uzavřením  smluv týkajících se IŽP opakovaně prezentovala klientům IŽP jako spoření, spořicí produkty, resp. spořicí účty s tím, že se jedná o produkt, u něhož lze kdykoli vybrat vložené peněžní prostředky, produkt s garantovaným či kladným zhodnocením vložených peněžních prostředků, jež lze a to včetně zhodnocení vybrat po 2 až 5 letech jeho trvání, případně jako produkt,  u  něhož  lze  výši  vkládaných  peněžních  prostředků  měnit  a  snižovat  a  peněžní prostředky  vybírat  dle  potřeby,  aniž  by  je  současně upozornila zejména  na  to,  že  výše původně sjednaného pojistného, resp. jeho změna a skutečná délka trvání smlouvy má, a to zejména v prvních letech trvání smlouvy, významný či zásadní vliv na možnou výši výběru peněžních prostředků.

Plné znění rozhodnutí je k dispozici na stránkách ČNB.Tisknout stránku

Počasí

Předpověď počasí

Zadejte jakou chcete půjčku, na kolik let, při jakém
úroku a kalkulačka spočítá měsíční platbu.


 


%

   

   

Finanční plán je soubor informací, které jsou individuálně připravené jen pro Vás. Dopřejte si tento konfort nyní zdarma a požádejte o jeho zpracování.

Finanční Plán

      © 2017 - MAREK PŘIBYL
Digitální obchodník
Zpět nahoru