Životní pojištění

Přidáno 14.03.2016

Životní pojištění nebo raději zajištění příjmů je již nedílnou součástí, kterou si nastavíte, případně s poradcem sestavíte, tak jak vám to vyhovuje a upravujete dle aktuálních životních potřeb.

 

 

                                          

Proč si zajišťovat vlastní příjem?

V případě nemoci nebo úrazu vám pojištění pomůže dorovnat ztrátu, kterou nemocenská nebo dokonce invalidní důchod dokážou způsobit. Naše plány nebo plány celé rodiny jako splácení dluhů, studium dětí apod. mohou být během jednoho nešťasného okamžiku omezeny.

V případě úmrtí zanecháme vše na našich blízkých, opravdu si to zaslouží?

Pokud stále můžete uvažovat o životním pojištění, tak váhat se nevyplácí, když přestanete mít potřebný kus štěstí, již vám možná nikdo nepomůže a finanční situace může ovlivnit negativně váš život a život celé rodiny.

 

Rozsah pojištění:

 

 • Pojištění pracovní neschopnosti

 • Varianty: plnění od 15. / 29. / 57. dne pracovní neschopnosti
 • Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.
 • Tyto peníze vám sníží propad příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu.
 • Varianta: platby pojistného při pracovní neschopnosti
 • Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného pojistné smlouvy.
 • Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti vás zbaví starostí s placením pojistného vaší smlouvy životního pojištění při léčení nemoci či úrazu.

 

 

 • Pojištění doby nezbytného léčení úrazu

 • Varianty: DNL 8 / 30 / MAX
 • Za každý den léčení (od 1. dne) při překročení sjednané minimální délky léčení úrazu (8 nebo 30 dní) vám vyplatíme sjednanou částku. U variant DNL-8 a DNL-30 vyplatíme plnění podle skutečné délky léčení, maximálně však do limitů pro jednotlivé diagnózy uvedených v oceňovacích tabulkách, které jsou součástí pojistných podmínek. U varianty DNL-MAX plníme vždy podle maximálních limitů z oceňovacích tabulek.
 • V případě delšího léčení plníme až 3 násobek sjednané částky (od 121. dne 2 násobek, od 241 dne 3 násobek).
 • Vyplacené peníze vám mohou snížit propad příjmu při úrazu, případně pokrýt náklady na léčbu úrazu.

 

 

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu

Varianty: 3 / 6 / 9 / 12 měsíců plnění (maximální počet splátek)

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu vám zajistí schopnost hradit vaše peněžní závazky při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání.

Při ztrátě příjmu vám pomůžeme krýt vaše pravidelné splátky hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, leasingu či spotřebitelského úvěru a pojistné na vaší smlouvě.

 

Pojištění hospitalizace

Varianty: ve zdravotnickém zařízení (nemoc a úraz) / následkem úrazu

Za každý den hospitalizace vám vyplatíme sjednanou částku. Varianty se liší příčinou hospitalizace (jakákoliv příčina vs. úraz).

Ve variantě hospitalizace následkem úrazu plníme za hospitalizaci v nemocnici po dobu maximálně 365 dnů v průběhu dvou let od úrazu.

Ve variantě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení plníme nejen za akutní péči v nemocnici (po neomezenou dobu a s platností na většině území Evropy), ale i za následnou péči v lázních a ozdravovnách (max. 28 dnů v roce) a v léčebnách, rehabilitačních ústavech, LDN, hospicích (max. 90 dnů v roce).

Vyplacené peníze vám pomohou pokrýt náklady související s hospitalizací - nadstandardní pokoj, hlídání dětí, domácích zvířat, nákup léků a vitamínů apod. V případě pojištění dětí mohou pokrýt i výpadek příjmu, pokud byste s dětmi chtěli být v době, kdy vás nejvíce potřebují.

 

Pojištění závažných onemocnění

Varianty: základní / rozšířená, pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka

V případě diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 6 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Výčet diagnóz:

Základní varianta: těžší forma čtyř nemocí - rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (s trvalým poškozením srdce), dále kardiomyopatie, transplantace životně důležitých orgánů, náhrady srdečních chlopní, operace věnčitých cév, těžká plicní nedostatečnost, slepota, selhání ledvin, amputace končetin, roztroušená skleróza.

Rozšířená varianta: obsahuje diagnózy základní varianty, lehčí formu čtyř nemocí - rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (bez závažného postižení funkce), dále meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, onemocnění HIV, revmatoidní arthritida, morbus Bechtěrev, tetanus, tbc, břišní tyfus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, systémová sklerodermie, systémový lupus erytemetodes, revmatická horečka, chronická virová hepatitida, aplastická anémie, lymská borelióza, hluchota, kóma, (nezhoubný) nádor mozku nebo míchy, primární plicní hypertenze, myelodyslastický syndrom.

Ve výčtu není diagnóza cukrovky, která není sama o sobě závažným onemocněním, ale spíše rizikovým faktorem pro jiná vážná onemocnění - slepota, selhání ledvin, mrtvice, infarkt a amputace končetin, která jsou pojištěním závažných onemocnění kryta.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu nemoci a související zdravotní a sociální péči.

 

Pojištění závažných poranění

Varianty: základní / rozšířená

V případě přiznání diagnózy ze seznamu sjednané varianty pojištění vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu úrazu a související zdravotní a sociální péči.

 

Pojištění invalidity

Varianta: pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka (II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Varianta: měsíční renta (I. / II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám budeme do konce pojištění (max. do 65 let věku) měsíčně vyplácet sjednanou částku. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu sjednaného stupně.

Varianta: zproštění od placení (III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity III. stupně budete do konce pojištění (max. do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

 

Pojištění trvalých následků úrazu

Varianty: od 0,01% / od 10,01% poškození, následkem úrazu / úrazu v motorovém vozidle, s progresí / bez progrese

Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme plnění ve výši až 6 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti poškození. Procento poškození těla se určí podle oceňovací tabulky, v případě sjednané progrese je procento plnění navýšeno podle následující tabulky:

Procento poškození

Nárůst plnění v rámci intervalu*

Plnění od - do

1 - 25 %

1 %

1 - 25 %

26 - 50 %

3 %

28 - 100 %

51 - 75 %

9 %

109 - 325 %

76 - 90 %

10 %

335 - 475 %

91 - 100 %

12,50 %

487,5 - 600 %

* Nárůst plnění v rámci intervalu znamená, o kolik procentních bodů vzroste plnění za každé procento poškození - např. pro poškození 55% je plnění ve výši 145 % = 100 % (za 50 % poškození) + 5 * 9 % (9 % za 5 procentních bodů poškození v intervalu 51 - 75 %).

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

 

Pojištění následků závažného úrazu

V případě poškození těla následkem úrazu, které dosáhne alespoň 50 % podle oceňovací tabulky vám vyplatíme pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

 

Pojištění smrti

Varianty:

podle příčiny smrti - z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu v motorovém vozidle,

pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka,

pro 1. pojištěného varianty Součet / Vyšší z

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky). V případě smrti 1. pojištěného celé pojištění zaniká, při sjednání varianty součet je navíc vyplacena aktuální výše kapitálové hodnoty.

Vyplacené peníze pomohou vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu.

 

 

Asistence

Varianty: Poradenství, služby, rekonvalescence, péče o dítě

Unikátní asistenční služby vám pomohou nejen poradit s dotazy na banální nemoci, ale v případě závažného onemocnění vás přednostně umístíme a do stanoveného limitu i uhradíme nadstandardní následnou péči ve specializovaných zařízeních. Více o partnerech naleznete v seznamu smluvních partnerů.

Rozsah asistenčních služeb

 • Lékař na telefonu
 • Informace o preventivních prohlídkách a nároky na ně
 • Poskytnutí druhého lékařského názoru, tj. odborné lékařské oponentury navrženého diagnostického nebo léčebného postupu formou osobní konzultace s uznávaným lékařem
 • Objednání k lékaři
 • Odvoz z/do nemocnice
 • Proplacení nákladů za lehkou sádru při léčbě zlomeniny
 • Zajištění a zaplacení nadstandardní následné péče při diagnóze závažného onemocnění ve špičkovém rehabilitačním zařízení, díky čemuž máte větší šanci, že se z následků onemocnění zotavíte.

Poskytnuté služby vám pomohou minimalizovat negativní dopady závažného onemocnění pomocí kvalitní a včasné nadstandardní následné péče.

 

                  

DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ - NEJLEPŠÍ NA TRHU

 

 

 

Od 1.4.2016 Česká pojišťovna dostává na trh dětského životního pojištění

nejširší rozsah rizik za nejlepší cenu, pokud nevěříte udělejte si srovnání.

Dnes již děti dokážeme do života zajistit i v nemoci a nikoli jen úrazu.

Nehovoříme tu o vážných nemocech, to jsme uměli i dříve, ale nemoci jako takové. Proplatíme vám dobu, kdy budete se svým nemocným potomkem doma nebo v nemocnici, už žádná neplacená dovolená a to dokonce i když jste OSVČ !!!

Neváhejte a zeptejte se, budete překvapeni, co vše lze pro vás udělat. 

 Tisknout stránku

ONLINE SJEDNÁNÍ GČP

 

NAHLÁSIT ŠKODU ZDE

Zadejte jakou chcete půjčku, na kolik let, při jakém
úroku a kalkulačka spočítá měsíční platbu.


 


%

   

   

      © 2017 - MAREK PŘIBYL
Digitální obchodník
Zpět nahoru