Rok 2016 přinesl do spoření na penzi několik zásadních změn. Jednou z nich je i zrušení minimální věkové hranice pro sjednání doplňkového penzijního spoření. V praxi to znamená, že uzavřít spoření na penzi je možné třeba i kojencům.

Smlouvu zpravidla uzavírá jménem nezletilého jeho zákonný zástupce. „K uzavření nebo změně smlouvy o doplňkovém penzijním spoření není vyžadován od zákonného zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění nezletilé osoby. Pro výplatu dávky včetně převodu penzijního spoření k jiné penzijní společnosti je souhlas soudu vyžadován,” uvádí na svých internetových stránkách Penzijní společnost České spořitelny.

Sám produkt penzijního spoření sjednaný pro dítě se nijak neliší od spoření na penzi pro dospělého. Vzniká u něho jak nárok na státní příspěvky (jejich výše se pohybuje podle výše  vkladu), tak na zhodnocení.

„Kromě zajímavé státní podpory dává spoření na penzi, s nímž se začne už v dětství, i prostor k zajímavým výnosům díky možnosti volby dynamické strategie investování,“ uvedla Kateřina Štěrbová z NN pojišťovny a penzijní společnosti.

Státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření
Výše měsíční platby (v Kč) Výše měsíčního 
státního příspěvku (v Kč)
100 0
200 0
300 90
400 110
500 130
600 150
700 170
800 190
900 210
1000 a více 230 

U smluv pro dítě však není nárok na daňový odpočet. Rodiče si totiž mohou od základu daně odečíst pouze zákonem danou výši příspěvku, kterou si posílají na své penzijní spoření.

V osmnácti lze vybrat třetinu vkladů

Dosavadní dospělí klienti s uzavřeným doplňkovým penzijním spoření nemají možnost na své vklady prostřednictvím mimořádných výběrů sahat. Buď se k naspořeným penězům dostanou až v 60 letech, nebo spoření celé předčasně ukončí.

U „dětských” smluv je však možné provést částečný výběr ve chvíli, kdy dítě dovrší osmnácti let, ne však později. Vybrat si může maximálně třetinu vložených peněz včetně zhodnocení, zároveň ale musí být splněna podmínka, že smlouva trvá minimálně deset let, resp. 120 měsíců. Podle současné právní úpravy ale přijde o poměrnou část připsaných státních příspěvků.

Jak ale upozornil Právo Pavel Racocha z KB Penzijní společnosti (KB PS):  „V souvislosti s vyjasňováním výkladu některých paragrafů zákona se velmi pravděpodobně nebude u částečného výběru třetiny vlastních příspěvků při dosažení 18 let věku a současném 'odspoření' deseti let odpovídající státní příspěvek vracet.” Pokud metodika ministerstva financí potvrdí tento postup, bude podle něj toto spoření pro děti ještě výhodnější.

Nicméně před výběrem části vkladů varuje analytik Jiří Pech ze společnosti Broker Trust: „Vybrat si část peněz může být lákavé, ale takový krok, který jde proti podstatě dlouhodobého spoření, nedoporučujeme. Sahat na peníze, které má klient uložené na přilepšení v penzi, v podstatě znamená okrádat své starší, často zranitelnější já. Prostředky pro financování studia nebo vlastního bydlení by tak měli mladí lidé hledat jinde než v úsporách na penzi.“

Uzavřeny jsou už stovky dětských smluv

Jak potvrzují některé penzijní společnosti, klienti se o možnost spoření na penzi dětem zajímají.

„Zaznamenáváme dotazy z obchodních sítí i informační linky. Lidé ověřují, jaké jsou možnosti sjednání penzijního spoření pro děti, a zároveň jaké benefity penzijní spoření dětem přinese. Za první dva měsíce se nám podařilo uzavřít již několik stovek smluv pro dětské klienty,” upřesnila výsledky ČSOB Penzijní společnosti Pavla Hávová.

„Zájem o informace je veliký jak ze strany klientů, tak i obchodníků. Čekali jsme pomalejší nárůst, ale za první týdny evidujeme již několik stovek smluv sjednaných dětem. Do konce letošního roku odhadujeme prodej napříč trhem v řádu desítek tisíců smluv,” uvedl pro Právo Marcel Homolka z Penzijní společnosti České pojišťovny (PS ČP).

Zájem o „dětské” smlouvy potvrzují i z KB PS, kde klienti během ledna pro své potomky sjednali dvě stovky doplňkových penzijních spoření. „V polovině února již evidujeme téměř 300 smluv,” doplnil Racocha.

Některé penzijní společnosti se snaží rodiče k uzavření dětského penzijka motivovat. „Do konce března rodič ke každé smlouvě, kterou uzavře pro své dítě ve věku do 17 let a sjedná mu na ní příspěvek alespoň 300 korun měsíčně, dostane poukázku na libovolný nákup eshopu Mall.cz v hodnotě 500 korun,” uvedla Kristýna Havligerová z České spořitelny.

„Pokud rodiče uzavřou smlouvu o penzijku pro své dítě, mají možnost získat zdarma COOL kartu (předplacenou platební kartu vhodnou na kapesné pro dítě) nabitou kreditem 500 korun,” doplnila Pavla Hávová z ČSOB.