„Jestliže vám sníh nebo led spadlý ze střechy domu poškodí vozidlo, doporučujeme zajistit svědka, zdokumentovat stav poškozeného vozidla na místě a také zdokumentovat celkovou situaci na místě. Pořiďte například fotografii spadlého sněhu na poškozeném vozidle, ale i nemovitosti, ze které sníh spadl,” uvedl pro Právo Václav Bálek z Allianz.

Také byste měli ihned kontaktovat vlastníka nemovitosti, pokud ho lze v dané chvíli zjistit a pokud to situace umožňuje.

„V případě zranění je samozřejmě situace obtížnější a zde je dobré alespoň zajistit svědka, popřípadě je možné využít výpovědi záchranářů. Pokud zranění nevyžaduje okamžité vyšetření, je rovněž vhodné pořídit fotodokumentaci z místa. Prvním krokem je pak písemné uplatnění práva na náhradu vzniklé újmy na vlastníku nemovitosti. Ten se patrně obrátí na svého pojistitele a pojistnou událost pak začne šetřit pojišťovna, u které má sjednané pojištění odpovědnosti,” doplnil Bálek.

Škody jdou do desítek tisíc 

„Minulou zimu jsme řešili případ, kdy před prodejnou potravin došlo k pádu sněhu z budovy na osobu vcházející do těchto potravin s následným léčením otřesu mozku, tržnou ránou na hlavě a pohmožděním krční páteře. Odškodnění újmy bylo vyplaceno v celkové částce 67 tisíc korun,” uvedl pro Právo Milan Káňa z Kooperativy.

Padající „laviny“ sněhu ze střech často poškodí i zaparkovaná auta „Výše škody se u těchto případů pohybuje okolo 50 tisíc korun,“ doplnil Káňa.

„Ve Špindlerově Mlýně padající led ze střechy rekreačního zařízení poškodil auto tak, že mu prorazil čelní sklo, poškodil kapotu a utrhl zrcátko. Navíc šlo o vůz luxusní značky. Škoda se vyšplhala na téměř 200 tisíc korun,” uvedl Petr Milata z ČSOB pojišťovny.

Majitel domu se může pojistit

Majitelům domů se právě pro případy škod způsobených spadlým sněhem rozhodně vyplatí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

„Pojištění řeší škody, které vznikly v souvislosti s vlastnictvím nebo správou nemovitosti a také vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky. V případě spoluvlastnictví pak musejí být pojištěni všichni spoluvlastníci nemovitosti,” upřesnila pro Právo Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Pokud vás padající sníh či led zranil a máte uzavřeno vlastní úrazové pojištění, můžete  úraz řešit i se svou pojišťovnou. „Plnění z úrazového pojištění totiž není překážkou uplatnění vzniklé škody po vlastníkovi nemovitosti. Poškozený může tedy řešit oboje zároveň,” doplnila Buriánková.

Pojišťovny u každé škodní události pochopitelně zjišťují, jak přesně a za jakých okolností k ní došlo. Při šetření zohlední, zda klient provedl veškerá možná opatření, aby škodě zabránil. „Majitel domu se nemůže zbavit odpovědnosti tím, že bez dalších opatření na nebezpečí jen upozorní například cedulí 'Pozor padá sníh' nebo nějakým způsobem 'ohradí' nebezpečné místo, zejména pokud se jedná o veřejně přístupnou komunikaci či prostor,” uvedl Milan Káňa z Kooperativy.

Vozidlo poškozené pádem sněhu ze střechy

Vozidlo poškozené pádem sněhu ze střechy

FOTO: Kooperativa,

„Povinnost předcházet vzniku újmy má však současně i potenciální poškozený. Pokud například řidič zaparkuje své vozidlo v zimním období před budovou, na jejíž střeše je vysoká vrstva sněhu nebo z jejíhož okapu visí mohutné rampouchy, měl a mohl nebezpeční vzniku újmy předvídat a vůz na takovém místě neparkovat. V rozsahu, v jakém poškozený přispěl ke vzniku újmy vlastním jednáním, mu za ni vlastník domu nebude odpovídat,” doplnil Káňa.

Na hasiče se nespoléhejte

Majitelé nemovitostí mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek.

Ve stavební dokumentaci jednotlivých objektů je uvedeno, kolik centimetrů prachového a těžkého sněhu může na konkrétní střeše maximálně ležet. Je tedy povinností jejich majitelů všímat si stavu střešních konstrukcí a zároveň by měli vyhodnotit, zda zatížení způsobené vrstvou sněhu na jejich objektu již nepřekračuje rizikové hodnoty dané stavební dokumentací.

Rozhodně nepočítejte s tím, že vám k odklizení sněhu z vaší střechy bude stačit zavolat hasiče. „Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu či se obrátili na technické služby popřípadě představitele své obce,” upozornila Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV – generálního ředitelství HZS ČR.

„Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví, případně majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci v místech s větším pohybem osob – například centra měst –, na školách nebo zdravotnických zařízeních,” dodala Zaoralová.